Otvorili výstavu Ladislava Kubačku

Predstavitelia Liptovského múzea, rodinní príslušníci a desiatky hostí dňa 15. marca otvorili výstavu ružomberského akademického maliara Ladislava Kubačku. Výstava potrvá do 19. apríla.

Akademický maliar Ladislav Kubačka čerpal námety na svoje obrazy predovšetkým z bohatej ponuky horských scenérii Liptova. O tom sa mali možnosť presvedčiť všetci zúčastnení vernisáže, ktorá sa uskutočnila v hlavnej budove Liptovského múzea v Ružomberku.

Iniciátormi vernisáže a výstavy boli rodinní príslušníci umelca, ktorí spoločne s kunsthistorikom a pracovníkom múzea Rastislavom Moldom zozbierali a usporiadali vystavované diela. Prevažná väčšina ponúkaných obrazov pochádza z rodinnej zbierky, ktorú dopĺňajú obrazy darované Mestskému úradu v Ružomberku a Liptovskému múzeu. 

Úvodné slová na vernisáži patrili ružomberskému primátorovi, ktorý zhodnotil, že Liptov je netradične bohatý na výborných výtvarných umelcov. Hoci Ladislav Kubačka nepatrí medzi medzinárodne uznávaných, špičkových výtvarníkov Liptova, jeho tvorba dopĺňa panteón výtvarných diel autorov nášho regiónu, ktoré môžeme s radosťou obdivovať, dodal.

Výstava je zložená z troch desiatok obrazov, ktoré umelec počas života vytváral najmä olejovými farbami na plátne. Spomedzi všetkých motívov dominuje príroda, ktorá bola jeho obľúbenou múzou. Početne zastúpené diela prírodných krás Liptova dopĺňajú mestské scenérie z Ružomberka a zátišia, ktorým sa umelec počas svojej tvorby – rovnako ako mnohí iní – nevyhol.

Ladislav Kubačka po svojich naivných začiatkoch získaval prvé skúsenosti s profesionálnym umením na Slovenskej vysokej škole technickej, kde ho čaru zobrazenia a interpretácie obrazu učili velikáni slovenského výtvarného umenia Martin Benka a Ján Mudroch. Neskôr štúdium dokončil na Akadémii maliarstva vo Viedni pod učiteľskou taktovkou profesora Sterrera.

Podobne ako jeho učiteľ Benka, aj Ladislav Kubačka bol všestranným umelcom. Okrem výtvarného umenia sa venoval hre na klavíri, organe a viedol aj spevácky súbor, s ktorým dosiahol aj zisk striebornej medaile na celoštátnom festivale ľudovej tvorby v Prahe.

V posledných rokoch vystavoval množstvo svojich obrazov v galérii Cypriána Majeríka v Bratislave. Húževnato sa venoval zachyteniu scenérii prírody a osádok, ktoré mala neskôr zaplaviť voda Liptovskej Mary. Maľovať odrazy hôr a liptovskej prírody na hladine vodného diela však už nestihol. Zomrel v roku 1962 na následky srdcového infarktu.

Pre týždenník My Liptov